محمد توسلیان

گروه مشاورین سازه مسکن پویا از سال 1386 با مدیریت آقای دکتر محمد توسلیان فعالیت رسمی خود را آغاز ودر سال 1393 با تشکلیل گروهی کارامد فعالیت خود را در عرصه مشاوره وساخت وساز وهمچنین مشاوره حقوقی در زمینه ملک و ساخت وساز تکمیل کرد. فعالیت متمرکز در منطقه 6 و 20 و مخصوصا منطقه 11 تهران و فعالیت گسترده در استان مازندران و استان قزوین