گروه مشاورین سازه مسکن پویا از سال 1386 با مدیریت آقای دکتر محمد توسلیان فعالیت رسمی خود را آغاز و در سال 1393 با تشکیل گروهی کارآمد فعالیت خود را در عرصه مشاوره و ساخت و ساز و همچنین مشاوره حقوقی در زمینه ملک و ساخت و ساز تکمیل کرد.

فعالیت متمرکز سازه مسکن پویا در منطقه 6 و 20 و مخصوصا منطقه 11 تهران و فعالیت گسترده در استان مازندران و استان قزوین می باشد.

دکتر محمد توسلیان

محمد توسلیان دکتر

مورخ 98/1/26 با نشست ناگهانی دو ملک در مجاور یک مسجد با قدمت بیش از 100 سال و بی خانمان شدن 9 خانواده بحران بزرگی گریبانگیر اهالی و همینطور شهرداری منطقه 11 شد.

ضمن تشکیل ستاد بحران با نظارت مستقیم شهردار محترم منطقه 11 آقای دکتر آبادیان و همکاری بی شائبه و خالصانه ایشان مسولیت تخریب ، مهار و مرمت مسجد و نوسازی دو ساختمان آسیب دیده به سازه مسکن پویا پیشنهاد شد.

دکتر محمد توسلیان با آگاهی از خطرات بسیار زیاد این پروژه ضمن پذیرش سریع، آمادگی خود و تیم خود را در انجام آن اعلام کرده و انجام این خدمت را جزو یکی از افتخارات خود و تیم خود دانست .

گروه مشاورین سازه مسکن پویا از سال 1386 با مدیریت آقای دکتر محمد توسلیان فعالیت رسمی خود را آغاز و در سال 1393 با تشکیل گروهی کارآمد فعالیت خود را در عرصه مشاوره و ساخت و ساز و همچنین مشاوره حقوقی در زمینه ملک و ساخت و ساز تکمیل کرد.

سازه مسکن پویا

دکترمحمدتوسلیان
محمدتوسلیان
دکترمحمدتوسلیان
دکتر محمد توسلیان

امیرآباد ۱۳۰ متر ۳ خواب ۵ طبقه تک واحد

گروه مشاورین سازه مسکن پویا از سال 1386 با مدیریت آقای دکتر محمد توسلیان فعالیت رسمی خود را آغاز و در سال 1393 با تشکیل گروهی کارآمد فعالیت خود را در عرصه مشاوره و ساخت و ساز و همچنین مشاوره حقوقی در زمینه ملک و ساخت و ساز تکمیل کرد.

فعالیت متمرکز سازه مسکن پویا در منطقه 6 و 20 و مخصوصا منطقه 11 تهران و فعالیت گسترده در استان مازندران و استان قزوین می باشد.

مقالات

دکترمحمدتوسلیان

سازه مسکن پویا

آزمایشات مکانیک خاک

آزمایشات مکانیک خاک

نیلینگ

نیلینگ چیست